ghf

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan

Wykonanie

% real.

801

 

 

Oświata i wychowanie

8 336

3 598

43,16

 

80101

 

Szkoły podstawowe

8 336

3 598

43,16

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

2 488

2 488

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 888

928

18,99

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

840

160

19,05

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

120

22

18,33

852

 

 

Pomoc społeczna

115 300

115 300

100,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

17 000

17 000

100,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

17 000

17 000

100,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

85 000

85 000

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

71 586

71 586

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 052

13 052

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

362

362

100,00

 

85295

 

Pozostała działalność

13 300

13 300

100,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

13 300

13 300

100,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

23 925

23 925

100,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

23 925

23 925

100,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

23 925

23 925

100,00

 

 

 

Razem:

147 561

142 823

96,79

                     

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:20:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:20:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki