vc

                                                                    Załącznik nr 2do Zarządzenia Nr 3/07

                                                                                                               Wójta  Gminy Rzewnie z dnia 19 marca 2007 r.

 

ZESTAWIENIE

WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

ZA 2006 ROK

                                                                                                       wg działów

Dział

Treść

Plan

Wykonanie

% wykon

010

Rolnictwo i łowiectwo

163 418

161 568

98,87

600

Transport i łączność

867 934

792 217

91,28

700

Gospodarka mieszkaniowa

12 000

11 531

96,09

710

Działalność usługowa

13 800

13 050

94,57

720

Informatyka

63 960

63 801

99,75

750

Administracja publiczna

903 672

889 007

98,38

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

22 912

13 015

56,80

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

55 239

53 751

97,31

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 000

4 947

82,45

757

Obsługa długu publicznego

15 963

15 961

99,99

801

Oświata i wychowanie

2 332 179

2 327 646

99,81

851

Ochrona zdrowia

38 707

38 550

99,59

852

Pomoc społeczna

1 546 283

1 541 317

99,68

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

96 086

96 009

99,92

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

79 672

79 133

99,32

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

108 500

107 976

99,52

926

Kultura fizyczna i sport

2 000

1 231

61,55

 

R a z e m:

6 328 325

6 210 710

98,14

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:12:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:12:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki