bsdf

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan

Wykonanie

 

% real

 

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

52 588

52 588

100,00

 

 

01095

 

Pozostała działalność

52 588

52 588

100,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52 588

52 588

100,00

 

750

 

 

Administracja publiczna

37 612

37 612

100,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

37 612

37 612

100,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

 

 

 

 

37 612

37 612

100,00

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

22 912

13 015

56,80

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

612

612

100,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

612

612

100,00

 

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

22 300

12 403

55,62

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

22 300

12 403

55,62

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500

500

100,00

 

 

75414

 

Obrona cywilna

500

500

100,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

500

500

100,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

1 336 884

1 332 710

99,69

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

880 800

879 897

99,90

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

875 300

874 397

99,90

 

 

 

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

5 500

5 500

100,00

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 000

3 917

97,93

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 000

3 917

97,93

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

47 000

46 420

98,77

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

47 000

46 420

98,77

 

 

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

405 084

402 476

99,36

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

405 084

402 476

99,36

 

 

 

 

Razem:

1 450 496

1 436 425

99,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:03:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:04:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki