Załącznik nr 1

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan

Wykonanie

 

% real

 

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

67 588

61 148

90,47

 

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

15 000

7 600

50,67

 

 

 

0830

Wpływy z usług

15 000

7 600

50,67

 

 

01095

 

Pozostała działalność

52 588

53 548

101,83

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0

960

0,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52 588

52 588

100,00

 

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40 000

53 972

134,93

 

 

40002

 

Dostarczanie wody

40 000

53 972

134,93

 

 

 

0830

Wpływy z usług

40 000

53 972

134,93

 

600

 

 

Transport i łączność

250 000

250 000

100,00

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

250 000

250 000

100,00

 

 

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

250 000

250 000

100,00

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

129 000

121 771

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:01:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:02:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 871261