ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINYW 2006 ROKU - wg działów

                                                Załącznik nr 1

                                                                do Zarządzenia nr 3/07

                                                                Wójta Gminy Rzewnie

                                                                  z dnia 19 marca 2007 r.

 

 

ZESTAWIENIE

WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

W  2006 ROKU - wg działów

 

DZIAŁ

TREŚĆ

PLAN

WYKON.
% wykon

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

67 588

61 148

90,47

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40 000

53 972

134,93

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

250 000

250 000

100,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

129 000

121 771

94,40

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

40 821

43 470

106,49

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

22 912

13 015

56,80

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

500

500

100,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1 361 559

1 370 979

100,69

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

2 706 921

2 706 217

99,97

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

20 336

19 666

96,71

852

POMOC SPOŁECZNA

1 455 184

1 450 756

99,70

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

27 925

27 136

97,17

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM DOCHODY:

6 122 746

6 118 630

99,93

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 10:58:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 10:58:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki