ZARZĄDZENIE Nr 2/07

                                                           ZARZĄDZENIE Nr 2/07

                                                           Wójta Gminy Rzewnie

                                                             z dnia 26 stycznia 2007r.

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Rzewnie.

 

 

            Na podstawie art.44 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 , poz.2104 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

                                                                       § 1.

 

W załączniku Nr 4 do zarządzenia Nr 42/05 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Rzewnie  w rozdziale IV § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1.  Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wartości pieniężnych winno być

             odpowiednio wydzielone i zabezpieczone oraz spełniać wymogi dla celów

             ubezpieczenia mienia.

             Drzwi wejściowe powinny być zamykane na  zamek oraz dodatkowo zabezpieczone

             kratą metalową zamykaną co najmniej na 2 zamki.

         2.W pomieszczeniu kasy powinno się znajdować się:  okienko ze specjalnej konstrukcji

             szkła, przez które kasjer dokonuje wypłaty. Powinno  być tak zamontowane by

             uniemożliwiało wejście osób niepowołanych do pomieszczenia kasowego.

        3. W pomieszczeniu kasy winno być zainstalowane urządzenie alarmowe.

        4. Pomieszczenie kasy powinno być wyposażone w szafę stalową do przechowywania

            wartości pieniężnych.”

 

                                                                       § 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                                       § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 10:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 10:52:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki