ZARZĄDZENIE Nr 1/07

ZARZĄDZENIE  Nr   1/07

 

Wójta Gminy Rzewnie

 

z dnia 2 stycznia 2007r..

 

 

 

w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału niezbędnych środków ochrony indywidualnej    oraz odzieży i obuwia roboczego dla uprawnionych stanowisk pracy oraz używania własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego.

 

 

            Na podstawie art. 2388 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t.Dz.U.          z 1998r Nr 21, poz.94 z późn.zm.) zarządza się, co następuje :

 

                                                                       § 1.

 

Ustala się tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla niżej wymienionych stanowisk pracy  w Urzędzie Gminy Rzewnie oraz  Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Rzewniu :

 

 

 

Lp.

 

Stanowisko pracy

 

Zakres wyposażenia

 

Okres używania

 

 

1.

 

Sprzątaczka

 

1. chustka na głowę

2. fartuch drelichowy,

    lub z tkaniny syntetycznej

3. trzewiki profilaktyczne

4. kalosze gumowe

 

12 m-cy

18 m-cy

36 m-cy

12 m-cy

24 m-ce

 

 

 

2.

 

Intendent

 

1. fartuch drelichowy,

    lub z tkaniny syntetycznej

2. trzewiki profilaktyczne

3. rękawice

 

18 m-cy

36 m-cy

12 m-cy

d.z.

 

 

                                                                      

§ 2.

 

1.Ustala się, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wymienionych w § 1 mogą używać

   własną odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.W przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego przysługuje

    im ekwiwalent pieniężny w wysokości obliczonej na podstawie tabeli norm  przydziału,          

   o której mowa w § 1 oraz aktualnych cen.

3. Ekwiwalent wypłaca się corocznie, proporcjonalnie do okresu używalności.

                                                                       § 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu.

                                                                       § 4.

 

Traci moc pismo okólne Nr 1/97 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 2 stycznia 1997r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży     i obuwia roboczego dla uprawnionych stanowisk pracy oraz używania własnej odzieży            i obuwia roboczego.

 

                                                                       § 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 10:50:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 10:50:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki