Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID dla inwestycji: Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik

Postęp[owanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://gminarzewnie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=62956

Postępowanie unieważnione.

Wytworzył:
Marek Skrzecz
Udostępnił:
Skrzecz Marek
(2022-03-01 12:55:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzecz Marek
(2022-03-24 08:40:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki