Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wymagane dokumenty :

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną według zamieszczonego wzoru

Opłaty :

za zezwolenie - 82,00 zł

Miejsce złożenia dokumentów :

Pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00

tel. (29) 767-30-32

Termin załatwienia sprawy :

do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tryb odwoławczy :

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Rzewnie w godzinach pracy Urzędu pn - pt 08:00 - 16:00.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi :

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w UG Rzewnie - pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawa :

Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z póżn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy (Dz. U. z 2003 r. nr 77, poz. 687 ze zm.)

Uwaga!

Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy (tj. posiadających rodowód) następujących ras : Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski.

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Kord Katarzyna
(2021-07-19 08:18:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2021-07-19 09:28:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki