Podatek od nieruchomości od osób prawnych

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

W 2023 roku obowiązują stawki podatku od nieruchomości które zostały określone Uchwałą Nr LII/329/2022 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) składają w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania

 

U W A G A:
Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku (Dz.U. 2019 poz. 1104):

 

- Deklaracja o  nieruchomościach i obiektach budowlanych (DN-1), stanowiąca załącznik nr1 do rozporządzenia;

- Załącznik do deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia;

- Załącznik do deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), stanowiący załącznik nr3 do rozporządzenia;

- Załącznik do deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZDN-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

 

Terminy płatności podatku:

I rata - do 31 stycznia każdego roku 

kolejne raty płatne do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Rzewniu.

Nr konta - BS Różan  89 8925 0006 0000 0273 2000 0010.

 

Miejsce złożenia informacji:

Urząd Gminy Rzewnie

Rzewnie 19

Pokój nr 4

Sekretariat tel. (29) 76 134 09 wew. 35, 36 


 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Kord Katarzyna
(2021-04-21 11:37:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2023-02-07 10:40:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki