☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny od osób prawnych

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

W 2023roku obowiązują stawki podatku leśnego, które zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 996) 

 

Deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.


Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują wzory informacji o lasach w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku :

 

- Deklaracja o  lasach (DL-1), stanowiąca załącznik nr1 do rozporządzenia;

- Załącznik do deklaracji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1), stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia;

- Załącznik do deklaracji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2), stanowiący załącznik nr3 do rozporządzenia;

- Załącznik do deklaracji o lasach - dane pozostałych podatników (ZDL-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

 

Terminy płatności podatku:

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne płacą podatek do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 

Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Rzewniu.

Nr konta - BS Różan  89 8925 0006 0000 0273 2000 0010.

 

Miejsce złożenia informacji:

Urząd Gminy Rzewnie

Rzewnie 19

Pokój nr 4

Sekretariat tel. (29) 76 134 09 wew. 35, 36 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Kord Katarzyna
(2021-04-21 11:32:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2023-02-07 10:37:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 842236