☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób prawnych

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

 

W 2022 roku obowiązują stawki podatku rolnego, które zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 995) 

Deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania


Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują wzory informacji o gruntach w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku (Dz.U. 2019 poz. 1105):

 

- Deklaracja o  gruntach (DR-1), stanowiąca załącznik nr1 do rozporządzenia;

- Załącznik do deklaracji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1), stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia;

- Załącznik do deklaracji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2), stanowiący załącznik nr3 do rozporządzenia;

- Załącznik do deklaracji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZDR-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

 

Terminy płatności podatku:

I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Rzewniu: Nr konta - BS Różan  89 8925 0006 0000 0273 2000 0010.

 

Miejsce złożenia informacji:

Urząd Gminy Rzewnie

Rzewnie 19

Pokój nr 4

Sekretariat tel. (29) 76 134 09 wew. 35, 36 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Kord Katarzyna
(2021-04-21 11:21:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2023-02-07 10:46:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 842236