☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Środa 23.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny od osób fizycznych

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

W 2021 roku obowiązują stawki podatku leśnego, które zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.(M.P. z 2020r. poz. 983)

 

Osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów,  posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa  lub jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do złożenia informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego  lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 888 ze zm.)
 

Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują wzory informacji o lasach w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku (Dz. u. 2019 poz. 1126) 

 

- Informacja o  lasach (IL-1), stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

- Klauzula informacyjna 

Terminy płatności podatku - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Rzewniu: Nr konta - BS Różan  89 8925 0006 0000 0273 2000 0010.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy w Rzewniu w godzinach pracy Urzędu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

 

Miejsce złożenia informacji:

Urząd Gminy Rzewnie

Rzewnie 19

Pokój nr 4

tel. 29 767 30 03

 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Katarzyna Szubińska
(2021-04-21 09:26:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szubińska
(2021-04-21 11:53:28)

 
 
liczba odwiedzin: 3506591

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X