☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Środa 23.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób fizycznych

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

W 2021 roku obowiązują stawki podatku rolnego, które zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. (M.P. z 2020r. poz. 982)

 

Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych są zobowiązane do złożenia informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego  lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy o podatku rolnym z 15 listopada 1984r. (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 333).


Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują wzory informacji o gruntach w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 1105) 

 

- Informacja o  gruntach (IR-1), stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

- Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

- Klauzula informacyjna 

Terminy płatności podatku - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Rzewniu: Nr konta - BS Różan  89 8925 0006 0000 0273 2000 0010.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzewniu w godzinach pracy Urzędu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Miejsce złożenia informacji:

Urząd Gminy Rzewnie

Rzewnie 19

Pokój nr 4

tel. 29 767 30 03

 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Katarzyna Szubińska
(2021-04-21 09:16:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szubińska
(2021-04-21 11:50:13)

 
 
liczba odwiedzin: 3506620

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X