Informacja

Osoby ze szczególnymi potrzebami (osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Rzewniu mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

Podstawa:

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.( Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243).

Aby skorzystać z pomocy osoby towarzyszącej należy:

  1. Na 3 dni przed planowaną wizytą wypełnić formularz zgłoszeniowy (wzór) i przesłać
    e-mailem na adres: rzewnie@bipgminy.pl. lub faxem na nr: (29) 761-34-45.

 

  1. Zamiar skorzystania z osoby towarzyszącej przy załatwianiu spraw w urzędzie Gminy w Rzewniu można również głosić telefonicznie na nr:(29) 761-34-45. Zakres przekazywanych danych jak we wzorze z pkt. 1.

 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Kord Katarzyna
(2020-11-26 11:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2020-11-26 15:04:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki