INFORMACJE

Protokóły wyników głosowania II tura Gmina Rzewnie

- Obwód nr 1 Rzewnie 

- Obwód nr 2 Łachy Włościańskie

- Obwód nr 3 Nowy Sielc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N F O R M A C J A - Czas pracy Obwodowych Komisji Wyborczych działających na terenie Gminy Rzewnie w dniu 12 lipca 2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół wyników głosowania  - Obwód nr 1 Rzewnie

Protokół wyników głosowania - Obwód nr 2 Łachy Włościańskie

Protokół wyników głosowania - Obwód nr 3 Nowy Sielc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja - godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 28 czerwca 2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Rzewnie z dnia 18 czerwca 2020 r. o podaniu do publicznej wiadomości składów Obwodowych Komisji Wyborczych, po ukonstytuowaniu się, powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N F O R M A C J A W SPRAWIE SPISU WYBORCÓW

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIA Komisarzy Wyborczych w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postanowienie Nr 27/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 12 czerwca 2020r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzewnie z dnia 10 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 10 czerwca 2020r. o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie gminy Rzewnie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Rzewnie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28– 06 - 2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załącznik 1 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załącznik 2 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

I N F O R M A C J A W SPRAWIE SPISU WYBORCÓW

POSTANOWIENIE NR 15/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z zdnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 15 kwietnia 2020 r. o terminie na dodatkowe zgłoszenia oraz terminie losowania do składu obwodowych Komisji Wyborczych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzewnie z dnia 8 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020

ZMIANA INFORMACJI o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Rzewnie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 – 05 - 2020 r.

Zgłoszenie kandydata na członka OKW - UZUPEŁNIENIE PRZEZ KOMISARZA WYBORCZEGO SPOŚRÓD WYBORCÓW

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Kalendarz wyborczy

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY RZEWNIE z dnia 12 lutego 2020 r. - wykaz miejsc na terenie Gminy Rzewnie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem poniżej:

https://ostroleka.kbw.gov.pl/ 

https://wybory.gov.pl

 

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Skrzecz Marek
(2020-02-17 22:00:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzecz Marek
(2020-07-13 16:06:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki