Budowa obiektu przedszkolnego oraz stołówki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rzewnie

Uwaga! Ze względu na obszerność dokumentacji niektóre pliki zostały skompresowane do formatu .rar. W celu ich odczytania, należy posiadać zainstalowany bezpłatny program winRAR

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt budowlany - załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę

Załącznik nr 2a do SIWZ – Projekt wykonawczy branża budowlana - architektura

Załącznik nr 2b do SIWZ – Projekt wykonawczy branża budowlana - konstrukcje

Załącznik nr 2c do SIWZ – Projekt wykonawczy branży elektrycznej

Załącznik nr 2d do SIWZ – Projekt wykonawczy branży sanitarnej

Załączniki nr 3a do SIWZ – Przedmiar robót branża budowlana

Załączniki nr 3b do SIWZ – Przedmiar robót branża elektryczna

Załącznik nr 3c do SIWZ – Przedmiar robót branża sanitarna

Załącznik nr 4a do SIWZ – STWiOR branża budowlana

Załącznik nr 4b do SIWZ – STWiOR branża elektryczna

Załącznik nr 4c do SIWZ – STWiOR branża sanitarna

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 13 listopada 2019r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.1

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.2

 

Wytworzył:
Marek Skrzecz
Udostępnił:
Skrzecz Marek
(2019-11-06 20:41:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzecz Marek
(2019-11-19 16:00:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki