☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

U C H W A Ł A Nr IX/51/2015 w sprawie nadania nazwy zbiorników wodnych

U C H W A Ł A  Nr IX/51/2015

RADY  GMINY  RZEWNIE

z dnia 16 września 2015r.

                    w sprawie nadania nazwy zbiorników wodnych

 

 

   

                Na podstawie art. 18 ust.2 lit. a oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ),    art. 47a. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne   ( Dz.U.2015.520 j.t.) uchwala się co następuje:

 

 

§  1

nadaje się nazwy zbiorników wodnych:

-  „A” – działki numer 47/9, 47/56 położone w obrębie Brzóze Duże,  działki nr 383/1, 384, 383/5 położone w obrębie Brzóze Małe  o łącznej powierzchni wód stojących 19,9890 ha

-  „B” – działki numer 201/46, 202/3, 39/10, 46/5, 39/13, 209/1, 47/20  położone w obrębie Brzóze Duże o łącznej powierzchni wód stojących 26,3396 ha

                                           

 §  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

 §  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                              Przewodniczący

                                                                                   Rady Gminy Rzewnie

                                                                                 /-/Kazimierz Obiedziński

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2015-09-21 21:08:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2015-09-21 21:10:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009