o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Rzewnie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 ma

INFORMACJA

                         

o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Rzewnie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., informuję, że termin zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 kwietnia 2015 r. (piątek) do godz. 1600

 

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby upoważnione przez pełnomocników) tylko tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata   na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia przyjmują z upoważnienia Wójta Gminy Rzewnie, pracownicy Urzędu Gminy Rzewnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzewnie , pokój Nr 9    tel.: 29 761 34 84  w godzinach pracy Urzędu.

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345, z późn. zm.).

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na druku, stanowiącym załącznik    do niniejszej informacji.

                                                                                     Wójt

                                                                           (-) Roman Napiórkowski


Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2015-04-09 20:38:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2015-04-09 20:46:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki