☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

U C H W A Ł A Nr III/7/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

U C H W A Ł A Nr III/7/2014

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 30 grudnia 2014r.

 

 

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

 

 

Na podstawie art.18a ust.1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

( t.j.Dz.U. z 2013r.,poz.594 z późn.zm.) oraz § 4 ust.1 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Rzewnie stanowiący załącznik do uchwały Nr VI/26/2003 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lutego 2003r. ( Dz. Urz. Woj.Maz. z 2003r., Nr 98, poz.2429 z późn.zm)uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

          Rady Gminy Rzewnie

       /-/Kazimierz Obiedziński

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr III/7/2014

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 30 grudnia 2014r.

 

PLAN PRACY

 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzewnie na 2015rok.

 

 

Lp.

 

Tematyka posiedzenia

 

Termin

 

Uwagi

 

I

 1. Spływ należności za pobór wody i za przyłącza

 2. Kontrola wydatków OSP.

 3. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy a realizowanych przez Wójta Gminy.

 4. Sprawy bieżące gminy

 

 

 

Luty

 

 

II

 

 

 

 

 1. Kontrola wydatków Gminnej Komisji ds Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii poniesionych w 2014 roku.

 2. Wpływ opłat za wieczyste użytkowanie za 2014 rok.

 3. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy a realizowanych przez Wójta Gminy.

 4. Sprawy bieżące gminy

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

III

 1. Ocena realizacji budżetu gminy

za 2014 rok.

 1. Wystąpienie do RIO w sprawie zaopiniowania wniosku.

 2. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy a realizowanych przez Wójta Gminy.

 3. Sprawy bieżące gminy.

 

 

 

 

Czerwiec

 

IV

1 Sytuacja finansowa gminy za

półrocze 2015r.

 1. Spływ podatków za I półrocze 2015r.

 2. Sytuacja drogowa w gminie.

 3. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy a realizowanych przez Wójta Gminy.

 4. Sprawy bieżące gminy.

 

Sierpień

 

 

 

 

 

 

V

 1. Wydatki inwestycyjne w

2015roku.

 1. Spływ wpłat za odpady komunalne.

3. Realizacja uchwał podjętych

przez Radę Gminy a

realizowanych

przez Wójta Gminy

4. Sprawy bieżące gminy

 

 

 

Październik

 

 

VI.

 

1. Ocena projektu budżetu gminy na

2016 rok.

2. Realizacja inwestycji w 2015 roku.

3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na

2015 rok.

 

 

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2015-01-12 20:04:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2015-01-12 20:09:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009