☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze Gminy

U C H W A Ł A  Nr XLII/202/2014
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 12 listopada 2014r .
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia  podatku rolnego na rok 2015 na obszarze Gminy Rzewnie.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. Nr 1381   ze zm.) , uchwala  się,  co następuje :


 

 § 1.Obniża  się średnią cenę skupu żyta za okres  11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną w Komunikacie Prezesa  Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia  20 października 2014 roku  (M. P. z 2014 roku, poz.935), przyjmowaną  jako  podstawa do ustalenia  podatku rolnego na rok 2015, z kwoty 61,37 zł za  1dt  do  kwoty 45,00 zł  za 1dt. § 2.Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą  obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2015r.
                                         

                                                                         
                                                                               Przewodniczący
                                                                           Rady Gminy Rzewnie
                                                                       /-/Sławomir Radziszewski

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2014-11-20 19:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2014-11-20 19:17:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009