☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 

                                                                                                           

 

 

U C H W A Ł A   Nr XXXV/167/2014

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 14 marca 2014r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 

 

 

                                   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia

8 marca 1990 o o samorządzie  gminnym( Dz.U z 2013r.,poz.594  z późn.zm)

oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim( Dz. U. Nr 52,

poz.420 z późn.zm) uchwala się , co następuje:

 

                                                           

                                                                 § 1.

 

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok.

 

                                                                

                                                                 § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                 § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2015r.

 

                                                          

 

                                                                                         Przewodniczący Rady  Gminy Rzewnie 

                                                                                                /-/Sławomir Radziszewski

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2014-03-24 22:41:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2014-03-24 22:42:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009