☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

U C H W A Ł A Nr XXIX/135/2013

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 27 czerwca 2013r.

 

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzewnie za 2012 rok

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t.Dz.U. z 2013r., poz.594 ) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,

poz.1240 z późn.zm) uchwala się , co następuje:

 

 

§ 1.

 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzewnie za rok 2012.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Rzewnie

/-/Sławomir Radziszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2013-07-02 20:08:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2013-07-18 21:49:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009