☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

 

 

Uchwała Nr XXII/102/2012

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 28 grudnia 2012r.

 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzewnie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Rzewnie

/-/Sławomir Radziszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2013-01-10 10:19:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2013-01-10 10:20:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009