☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

 

 

 

U C H W A Ł A Nr XXII/101/2012

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 28 grudnia 2012r.

 

 

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

 

 

Na podstawie art.18a ust.1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

( t.j.Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz § 4 ust.1 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Rzewnie stanowiący załącznik do uchwały Nr VI/26/2003 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 lutego 2003r. ( Dz. Urz. Woj.Maz. Z 2003r., Nr 98, poz.2429 z późn.zm)uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Rzewnie

/-/Sławomir Radziszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XXII/101/2012

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 28 grudnia 2012r.

 

PLAN PRACY

 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzewnie na 2013rok.

 

 

Lp.

 

Tematyka posiedzenia

 

Termin

 

Uwagi

 

I

 1. Ocena realizacji budżetu gminy

za 2012 rok

 1. Kontrola wydatków Gminnej Komisji ds Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii poniesionych w 2012 roku

 2. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy a realizowanych przez Wójta Gminy.

 3. Sprawy bieżące gminy

 

 

 

Luty

 

 

II

 

 

 

 

 1. Kontrola wydatków w placówkach oświatowych i Gminnej Bibliotece Publicznej.

 2. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy a realizowanych przez Wójta Gminy.

 3. Sprawy bieżące gminy

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

III

 1. Ocena realizacji budżetu gminy

za 2012 rok.

 1. Wystąpienie do RIO w sprawie zaopiniowania wniosku.

 2. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy a realizowanych przez Wójta Gminy.

 3. Sprawy bieżące gminy.

 

 

 

 

Czerwiec

 

IV

 

 

1.Kontrola wydatków w OSP.

 1. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2013r.

 2. Spływ podatków za I półrocze 2013r.

 3. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy a realizowanych przez Wójta Gminy.

 4. Sprawy bieżące gminy.

 

Sierpień

 

 

 

 

 

 

V

1, Kontrola wydatków poniesionych

w Ośrodku Pomocy Społecznej w

Rzewniu

3 Realizacja uchwał podjętych przez

Radę Gminy a realizowanych

przez Wójta Gminy.

 1. Sprawy bieżące gminy

 

 

 

Październik

 

 

VI.

 

1, Ocena projektu budżetu gminy na

2014 rok.

2, Kontrola wydatków poniesionych

na inwestycje w 2013 roku.

3 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na

2014 rok.

 

 

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2013-01-10 10:17:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2013-01-10 10:18:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009