☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

U C H W A Ł A Nr XXI/98/ 2012

UCHWAŁA Nr  XXI/98/2012

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 29 listopada 2012r

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji  na   podatek leśny podatek  rolny i na podatek od nieruchomości oraz informacji o lasach ,nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach , niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków.

 

                                Na podstawie art.18ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.)art.6ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010r.,Nr 95,poz.613 z późn.zm.),art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r .,Nr 136,poz.969 z późn.zm.),art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682,z późn.zm.)uchwala się co następuje :

 

§1.

 

W uchwale Nr XII/48/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 listopada 2011r w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny ,podatek rolny i na podatek od nieruchomości oraz informacji o lasach ,nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach ,niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków(Dz.Urz.Województwa Mazowieckiego z 2011r,Nr233,poz.7708), załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

  

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

 

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

 

                                                                            Przewodniczący

                                                                           Rady Gminy Rzewnie

                                                                       /-/Sławomir Radziszewski


DN ? 1           DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2012-12-16 10:22:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2012-12-16 10:32:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009