☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

U C H W A Ł A Nr XX/85/2012 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

 

 

 

 

U C H W A Ł A Nr XX/85/2012

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 19 października 2012r.

 

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 lit. a oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 z póżn.zm.) uchwala się ,co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzewnie w formie darowizny, nieruchomości gruntowej położonej we wsi Brzóze Duże oznaczonej numerem ewidencyjnym 167 o powierzchni 900 m2.

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Rzewnie

/-/ Sławomir Radziszewski

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2012-11-09 22:14:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2012-11-09 22:16:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009