☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 30.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uzasadnienie

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2012

 

W dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów z tytułu dzierżawy kanałów wodnych o 26 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w oświacie i opiece społecznej.

W dziale 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zgodnie z pismem Ministra Finansów zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 38 475 zł.

W dziale 758 ? Różne rozliczenia zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 29 202 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich .

W dziale 852- Pomoc społeczna w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego zwiększono dochody o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono plan dotacji na działanie w zakresie programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan dochodów o kwotę 12 395 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom szkolnym.

W ramach zadań zleconych zwiększono plan dochodów w dziale 010 z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2012-06-08 12:55:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2012-06-08 12:56:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009