☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 19.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego pn. ?Start po lepszą przyszłość?

 

 

 

UCHWAŁA Nr XV/63/2012

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 21 lutego 2012 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego pn. „Start po lepszą przyszłość” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

  1. Rada Gminy Rzewnie wyraża zgodę na realizację projektu systemowego pn. „Start po lepszą przyszłość” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  2. Wartość projektu systemowego w 2012 roku wynosi 77 057,51 zł.

Dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej wynosi 89,5 % wartości projektu, co stanowi kwotę 68 966,47 zł. Wkład własny Gminy wynosi 10,5% wartości projektu, co stanowi kwotę 8 091,04 zł.

  1. Gmina Rzewnie zapewnia środki finansowe na wniesienie wkładu własnego w realizację projektu w kwocie 8 091,04 zł.

  2. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu do złożenia wniosku o dofinansowanie i realizację projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                      Przewodniczący

Rady Gminy Rzewnie

 

(-) Sławomir Radziszewski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2012-03-07 18:59:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2012-03-07 19:00:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009