zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

ZARZĄDZENIE Nr 27/2011

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 19 września 2011r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art.182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy

( Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w następujących składach:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Rzewniu

 

1) Daniel Napiórkowski zam. Łasiewity

2) Agata Skrzecz zam. Chrzanowo

3) Zbigniew Napiórkowski zam. Rzewnie

4) Danuta Pepłowska zam. Mroczki Kawki

5) Kazimierz Obiedziński zam. Napiórki Ciężkie

6) Sławomir Marian Napiórkowski zam. Chrzanowo

7) Grażyna Teresa Niezgoda zam. Boruty

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Orłowie

 

1) Irena Tryc zam. Łachy Włościańskie

2) Anna Niedźwiecka zam. Łachy Włościańskie

3) Magdalena Perzanowska zam. Chrzczony

4) Anna Wołosz zam. Łasiewity

5) Małgorzata Oborska zam. Napiórki Butne

6) Marianna Dądera zam. Orłowo

7) Anna Skrzecz zam. Napiórki Butne

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Nowym Sielcu

 

1) Honorata Napiórkowska zam. Boruty

2) Anna Mroczkowska zam. Rzewnie

3) Teresa Stępniewska zam. Nowy Sielc

4) Małgorzata Ayoush zam. Nowy Sielc

5) Agnieszka Budziszewska zam. Bindużka

6) Alicja Urszula Gregorczyk zam. Rzewnie

7) Halina Garwacka zam. Mroczki Kawki

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Drozdowie

 

1) Monika Skowrońska zam. Boruty

2) Magdalena Dąbrowska-Mrozek zam. Chrzczony

3) Małgorzata Kołodziejczyk zam. Drozdowo

4) Zofia Borucka zam. Łasiewity

5) Małgorzata Brzuzy zam. Napiórki Butne

6) Hanna Sitek zam. Nowe Drozdowo

7) Barbara Krawczyk zam. Drozdowo

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                                         § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń.

Wójt

(-) Wiesław Oborski

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2011-09-20 10:57:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2011-09-20 11:00:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki