ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

ZAŚWIADCZENIA  O  PRAWIE  DO  GŁOSOWANIA

 

 

       Wyborca, który w dniu głosowania będzie przebywał poza miejscem zamieszkania może uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, na podstawie którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania – tak w kraju jak i za granicą.


       Urząd Gminy Rzewnie informuje, że zaświadczenia o prawie do głosowania w zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, wydawane są w Urzędzie Gminy Rzewnie pokój nr 9 w godzinach od 800 do 1600.


Zaświadczenie o prawie do głosowania może uzyskać wyborca, który:

  • posiada czynne prawo wyborcze;
  • jest zameldowany na pobyt stały na terenie gminy Rzewnie lub został na swój wniosek wpisany do rejestru wyborców gminy Rzewnie.


Zaświadczenia odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy.


Zaświadczenia wydawane będą
do piątku - 7 października br. do godz. 16:00.


Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP nie podlega opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna:
1. Rozdział 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Nr 158, poz. 942).
2. art. 2 ust. 1 pkt. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)   

 

 

                                                                                             

 

     Wójt Gminy

                                                                        (-) Wiesław Oborski

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2011-09-17 20:11:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2011-09-17 20:11:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki