zasady

Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu i Senatu RP
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

1.       Obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez Wójta Gminy Rzewnie w dniu 19września2011 r.

2.       W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

a)         od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby,

b)       jedną osobę wskazaną przez Wójta Gminy Rzewnie spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3.       Kandydatem do składu komisji z ramienia komitetów wyborczych, może być tylko osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców Gminy Rzewnie.

4.       Kandydatów do składu komisji zgłaszają pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione do wykonania tej czynności.

5.       Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji.

6.        Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 16 września 2011 r. (piątek)  do godz. 1600 w Urzędzie Gminy Rzewnie, pokój nr 1.

7.       Zgłoszenia kandydatów do komisji dokonuje się na Zgłoszeniu - do pobrania  strona 1 oraz strona 2
Zgłoszenie winno być podpisane przez pełnomocnika wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.

8.       Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składów komisji będzie większa od liczb, o których mowa w pkt 2a), składy komisji zostaną ustalone w drodze losowania.
Losowanie w takich przypadkach odbędzie się w dniu 19 września br.  w godzinach przedpołudniowych w  Urzędzie Gminy Rzewnie, pokój Nr 8.
Szczegółowe informacje o numerach komisji, których składy będą losowane oraz o godzinie, o której będzie przeprowadzane losowanie, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzewnie w dniu 19 września br. (poniedziałek) w godzinach rannych.

 

Po powołaniu komisji, a przed wyborami planowane są:

  • pierwsze posiedzenie komisji,
  • szkolenie członków komisji.


Nieobecność na posiedzeniu oraz szkoleniu może być powodem odwołania ze składu komisji.

 

Akty prawne:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

2.       Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz  do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. nr 30, poz. 345).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2011-09-08 15:22:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2011-09-08 15:41:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki