informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Rzewnie

 

z dnia 2 września 2011r.

 

Na podstawie art. 16 § 1  i 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 2/98 Zarządu Gminy Rzewnie z dnia 18 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Rzewnie, podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach  i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011r.

 

Numer obwodu

głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

          

            1

Sołectwa:

Rzewnie, Chrzanowo, Łaś, Słojki, Chrzczony, Boruty, Napiórki Ciężkie, Napiórki Butne, Małki, Pruszki, Łasiewity

 

 

   Szkoła Podstawowa

        w Rzewniu

          

           2

Sołectwa:

Nowe Łachy, Łachy Włościańskie, Orłowo, Grudunki

 

   Szkoła Podstawowa    

          w Orłowie

 

          

           3

Sołectwa:

Nowy Sielc, Nowy Sielc – wieś, Bindużka, Dąbrówka, Stary Sielc

 

   Szkoła Podstawowa

      w Nowym Sielcu

 

          

            4

Sołectwa:

Brzóze Duże, Mroczki Kawki,

Nowe Drozdowo, Brzóze Małe, Drozdowo

 

 

   Szkoła Podstawowa

       w Drozdowie

 

Lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych są lokale Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Orłowie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Drozdowie.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie

w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Orłowie.

 

W dniu głosowania, w niedzielę 9 października 2011r. lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach 700 – 2100

Wójt Gminy

  (-) Wiesław Oborski

                                                                                   

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2011-09-05 19:45:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2011-09-05 19:47:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki