w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE Nr 30/2010

WÓJTA GMINY RZEWNIE

z dnia 30.12.2010 r

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

                                 Na podstawie art.81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r . Nr 239, poz.2019 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 oraz art.31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

                                                                             zarządzam, co następuje:

 

                                                                                                   §1

Wprowadzam stan pogotowia przeciwpowodziowego od godz. 9°° dnia 30.12.2010 r. do odwołania na terenie gminy dla sołectw: Bindużka , Orłowo.

§2

Wprowadzam dyżury w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 16°°. Po godzinach pracy tel. 660664295.

§3

W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego należy w szczególności:

-   sprawdzić i zaktualizować Gminny Plan Ochrony przed Powodzią.,

-   śledzić poziom wody na rzece Narew,

-   monitorować stan wału przeciwpowodziowego i innych urządzeń technicznych ,

-   utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia w akcji przeciwpowodziowej,

§4

Informacje o sytuacji na terenie gminy przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Makowie Mazowieckim.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi d/s społeczno obywatelskich, obronnych, wojskowych i Obrony Cywilnej tel. 29 7613484,  502461033.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Rzewnie

                                                                                                                                                /-/ Wiesław Oborski

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-12-31 17:16:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-12-31 17:17:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki