NazwaTypDataOperacja
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie odwołania p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Rzewniuel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i podstępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteriael. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i podstępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteriael. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminówprzeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegoi postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny2019/2020 do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej prowadzonytch przez gminę Rzewnieel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian Regulaminu pracy Urzędu Gminy Rzewnieel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy Rzewnie Inspektora Ochrony Danychel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędniczeel. menu2019-03-21UTWORZENIE

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>