NazwaTypDataOperacja
INFORMACJEel. menu2019-03-14MODYFIKACJA
INFORMACJEel. menu2019-03-14MODYFIKACJA
INFORMACJEel. menu2019-03-14MODYFIKACJA
INFORMACJEel. menu2019-03-14MODYFIKACJA
INFORMACJEel. menu2019-03-14UTWORZENIE
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznychel. menu2019-03-14MODYFIKACJA
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznychel. menu2019-03-14MODYFIKACJA
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznychel. menu2019-03-14MODYFIKACJA
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznychel. menu2019-03-14MODYFIKACJA
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznychel. menu2019-03-14UTWORZENIE
U C H W A Ł A Nr VI/42/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2019dokument2019-03-12MODYFIKACJA
U C H W A Ł A Nr VI/42/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2019dokument2019-03-12MODYFIKACJA
U C H W A Ł A Nr VI/42/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2019dokument2019-03-12MODYFIKACJA
U C H W A Ł A Nr VI/42/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2019el. menu2019-03-12MODYFIKACJA
U C H W A Ł A Nr VI/42/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2019dokument2019-03-12UTWORZENIE
U C H W A Ł A Nr VI/41/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzewnieel. menu2019-03-12MODYFIKACJA
U C H W A Ł A Nr VI/42/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2019el. menu2019-03-12MODYFIKACJA
U C H W A Ł A Nr VI/40/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowejel. menu2019-03-12MODYFIKACJA
U C H W A Ł A Nr VI/42/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2019el. menu2019-03-12MODYFIKACJA
U C H W A Ł A Nr VI/39/2019 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowejel. menu2019-03-12MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>