NazwaTypDataOperacja
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniuel. menu2019-03-20MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 20 marca 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniuel. menu2019-03-20UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 14.pdfplik2019-03-20UTWORZENIE
Nr 14plik2019-03-20UTWORZENIE
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzewniedokument2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzewniedokument2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzewniedokument2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzewnieel. menu2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzewniedokument2019-03-15UTWORZENIE
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzewnieel. menu2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzewnieel. menu2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników do Urzędu Gminy w Rzewniu el. menu2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzewnieel. menu2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznychel. menu2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzewnieel. menu2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rzewnieel. menu2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzewnieel. menu2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowień publicznych w Urzędzie Gminy Rzewnie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (netto)el. menu2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rzewnieel. menu2019-03-15MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 lutego 2019 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rzewniuel. menu2019-03-15MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>