Zarządzenie Nr 15/09 w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników do Urzędu Gminy Rzewnie