ZARZĄDZENIE NR 13/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.