PROJEKT UCHWAŁY Rady Gminy Rzewnie z dnia w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie na rok 2020