O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego 'Bindużka 1' w

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Marek Skrzecz
(2017-12-18 09:28:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Skrzecz
(2017-12-18 09:29:43)