Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej n

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Marek Skrzecz
(2017-11-17 11:37:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Skrzecz
(2017-11-17 11:38:19)