UCHWAŁA Nr XXXI/169/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szko

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Marek Skrzecz
(2017-10-24 14:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Skrzecz
(2017-10-24 14:40:30)