UCHWAŁA Nr XXVI/140/2017 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzewnie

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Marek Skrzecz
(2017-04-04 14:02:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Skrzecz
(2017-04-28 15:56:14)