Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Marek Skrzecz
(2016-11-16 09:32:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Skrzecz
(2016-11-16 09:34:46)