Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnienie

Wytworzył:
UG Rzewnie
Udostępnił:
Marek Skrzecz
(2016-11-16 08:56:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Skrzecz
(2016-11-16 09:20:07)