Chrzanowo, Chrzczony-Rzewnie Kolonie, Łasiewity, Brzóze Małe , Łachy Włościańskie, Orłowo o łącznej długości 5,376km

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)


Uwaga! Dokumentacja techniczna oraz SST mogą zawierać szerszy zakres robót lub zawierać elementy nie ujęte w przedmiarach robót lub ujęte w innym zakresie.

Do wyceny oferty należy przyjąć zakres ujęty w przedmiarach robót załączonych do SIWZ

Ze względu na obszerność dokumentacji, pliki zostały skompresowane do formatu ZIP.
W celu ich odczytania, należy  posiadać zainstalowany np. bezpłatny program 7-zip.


Przedmiary, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne , Rysunki,  kosztorysy ofertowe

Wytworzył:
Marek Skrzecz
Udostępnił:
Marek Skrzecz
(2016-06-09 23:17:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Skrzecz
(2016-06-10 14:11:29)