Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzewnie w sezonie zimowym 2015/2016