Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

    Wójt Gminy Rzewnie działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr. 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Rzewnie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat znajdującej się w Brzózym  Dużym stanowiącym działkę nr. 202/8.

 

     Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni to jest to jest od dnia 29 pażdziernika do 19 listopada 2013 roku.

 

     Zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje w Urzędzie Gminy Rzewnie (pokój nr. 10) telefon 29 767 30 01.

 

                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                       Wiesław  Oborski