DEMONTAŻ, ODBIÓR I UTYLIZACJA AZBESTU Z TERENU GMINY RZEWNIE - ETAP II"